बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

श्रीमूर्ति असे बिंबली – संत जनाबाई अभंग – ११९

श्रीमूर्ति असे बिंबली – संत जनाबाई अभंग – ११९


श्रीमूर्ति असे बिंबली ।
तरी हे देहस्थिति पालटली ॥१॥
धन्य माझा इह जन्म ।
ह्रुदयीं विठोबाचें नाम ॥२॥
तृष्णा आणि आशा ।
पळोन गेल्या दाही दिशा ॥३॥
नामा म्हणे जनी पाहें ।
द्वारीं विठ्‌ठल उभा आहे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

श्रीमूर्ति असे बिंबली – संत जनाबाई अभंग – ११९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *