बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

जनी दृष्‍टि पाहे – संत जनाबाई अभंग – १२०

जनी दृष्‍टि पाहे – संत जनाबाई अभंग – १२०


जनी दृष्‍टि पाहे ।
जिकडे तिकडे हरि आहे ॥१॥
मग म्हणे वो देवासी ।
तुमच्या नामयाची दासी ॥२॥
नामयाचा प्रसाद ।
झाला जनीला आनंद ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जनी दृष्‍टि पाहे – संत जनाबाई अभंग – १२०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *