बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

शून्यावरी शून्य पाहे – संत जनाबाई अभंग – १२६

शून्यावरी शून्य पाहे – संत जनाबाई अभंग – १२६


शून्यावरी शून्य पाहे ।
तयावरी शून्य आहे ॥१॥
प्रथम शून्य रक्तवर्ण ।
त्याचें नांव अधःशून्य ॥२॥
उर्ध्वशून्य श्वेतवर्ण | मध्य शून्य शामवर्ण ॥३॥
महा शून्य वर्ण नीळ ।
त्यांत स्वरुप केवळ ॥४॥
अनुहात घंटा श्रवणीं ।
ऐकुनी विस्मय जाहाली जनी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

शून्यावरी शून्य पाहे – संत जनाबाई अभंग – १२६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *