बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

ज्योत पहा झमकली – संत जनाबाई अभंग – १२७

ज्योत पहा झमकली – संत जनाबाई अभंग – १२७


ज्योत पहा झमकली ।
काय सांगूं त्याची बोली ॥१॥
प्रवृत्ति निवृत्ति दोघीजणी ।
लीन होती त्याच्या चरणीं ॥२॥
परापश्यंती मध्यमा ।
वैखरेची झाली सीमा ॥३॥
चारी वाचा कुंठित जाहाली ।
सोहं ज्योत प्रकाशली ॥४॥
ज्योत परब्रह्मीं जाणा ।
जनी म्हणे निरंजना ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ज्योत पहा झमकली – संत जनाबाई अभंग – १२७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *