बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

जनी म्हणे नामदेवासी – संत जनाबाई अभंग – १३३

जनी म्हणे नामदेवासी – संत जनाबाई अभंग – १३३


जनी म्हणे नामदेवासी ।
चला जाऊं पंढरिसी ॥१॥
आला विषयाचा कंटाळा ।
जाऊं भेटूं त्या गोपाळा ॥२॥
आवडीनें जगजेठी ।
गळां घालूनियां मिठी ॥३॥
आवडीनें गुज कानीं ।
म्हणे नामयाची जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जनी म्हणे नामदेवासी – संत जनाबाई अभंग – १३३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *