बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

चला पंढरीसी जाऊं – संत जनाबाई अभंग – १३२

चला पंढरीसी जाऊं – संत जनाबाई अभंग – १३२


चला पंढरीसी जाऊं ।
रखुमादेवीवर पाहूं ॥१॥
स्नान करुं भिवरेसी ।
पुंडलिका पायांपाशीं ॥२॥
डोळे भरून पाहूं देवा ।
तेणें ईश्वर जीवाभावा ॥३॥
ऐसा निश्चय करुनी ।
म्हणे नामयाची जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चला पंढरीसी जाऊं – संत जनाबाई अभंग – १३२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *