बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

आम्ही स्वर्ग लोक मानूं – संत जनाबाई अभंग – १४७

आम्ही स्वर्ग लोक मानूं – संत जनाबाई अभंग – १४७


आम्ही स्वर्ग लोक मानूं जैसा ओक ।
देखोनियां सुख वैकुंठींचें ॥१॥
नलगे वैकुंठ न वांछूं कैलास ।
सर्वस्वाची आस विठोपायीं ॥२॥
न लगे संतति धन आणि मान ।
एक करणें ध्यान विठोबाचें ॥३॥
सत्य कीं मायी आमुचें बोलणें ।
तुमची तुह्मा आण सांगा हरी ॥४॥
जीवभाव आम्ही सांडूं ओंवाळूनि ।
म्हणे दासी जनी नामयाची ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आम्ही स्वर्ग लोक मानूं – संत जनाबाई अभंग – १४७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *