बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

आतां येतों स्वामी आम्ही – संत जनाबाई अभंग – १४८

आतां येतों स्वामी आम्ही – संत जनाबाई अभंग – १४८


आतां येतों स्वामी आम्ही ।
कृपा असों द्यावी तुह्मी ॥१॥
बहु दिवस सांभाळ केला ।
पुन्हा जन्म नाहीं दिला ॥२॥
थोर सुकृताच्या राशी ।
तुमचे पाय मजपाशीं ॥३॥
ऐसा नामदेव बोले ।
ऐकोनी दासी जनी डोले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतां येतों स्वामी आम्ही – संत जनाबाई अभंग – १४८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *