बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

पंढरीच्या राया – संत जनाबाई अभंग – १५

पंढरीच्या राया – संत जनाबाई अभंग – १५


पंढरीच्या राया ।
माझी विनवणी पायां ॥१॥
काय वर्णू हरिच्या गोष्‍टी ।
अनंत ब्रह्मांडें याचे पोटीं ॥२॥
सेना न्हावी याचे घरीं ।
अखंड राबे विठ्‌ठल हरी ॥३॥
राम चिंता ध्यानीं मनीं ।
ह्मणे नामयाची जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पंढरीच्या राया – संत जनाबाई अभंग – १५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *