बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

ब्राह्मणाचें पोर – संत जनाबाई अभंग – १४

ब्राह्मणाचें पोर – संत जनाबाई अभंग – १४


ब्राह्मणाचें पोर ।
मागे दूध रडे फार ॥१॥
माता ह्मणे बालकासी ।
दूध मागें देवापासी ॥२॥
क्षिराब्धीची वाटी ।
ह्मणे जनी लावी ओंठीं ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ब्राह्मणाचें पोर – संत जनाबाई अभंग – १४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *