बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

धन्य धन्य ज्याचे चरणीं – संत जनाबाई अभंग – १५१

धन्य धन्य ज्याचे चरणीं – संत जनाबाई अभंग – १५१


धन्य धन्य ज्याचे चरणीं गंगाओघ झाला ।
मस्तकीं धरिला उमाकांतें ॥१॥
धुंडितां ते पाय शिणला तो ब्रह्मा ।
बोल ठेवी कर्मा आपुलीया ॥२॥
शुक सनकादिक फिरती हरिजन ।
नारदादि गाणें जयासाठीं ॥३॥
ते चरण आह्मांसी गवसले अनायासी ।
धन्य झाली दासी जनी म्हणे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धन्य धन्य ज्याचे चरणीं – संत जनाबाई अभंग – १५१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *