बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

डोईचा पदर आला – संत जनाबाई अभंग – १५२

डोईचा पदर आला – संत जनाबाई अभंग – १५२


डोईचा पदर आला खांद्यावरी ।
भरल्या बाजारीं जाईन मी ॥१॥
हातीं घेईन टाळ खांद्यावरी वीणा ।
आतां मज मना कोण करी ॥२॥
पंढरीच्या पेठे मांडियेले पाल ।
मनगटावर तेल घाला तुह्मी ॥३॥
जनी म्हणे देवा मी झालें येसवा ।
निघालें केशवा घर तुझें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

डोईचा पदर आला – संत जनाबाई अभंग – १५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *