बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

आम्ही आणि संतसंत – संत जनाबाई अभंग – १६८

आम्ही आणि संतसंत – संत जनाबाई अभंग – १६८


आम्ही आणि संतसंत आणि आह्मी ।
सूर्य आणि रश्मि काय दोन ॥१॥
दीप आणि सारंग सारंग आणि दीप ।
ध्यान आणि जप काय दोन ॥२॥
शांति आणि विरक्ति विरक्ति आणि शांती ।
समाधान तृप्ति काय दोन ॥३॥
रोग आणि व्याधी व्याधी आणि रोग ।
देह आणि अंग काय दोन ॥४॥
कान आणि श्रोत्र श्रोत्र आणि कान ।
यश आणि मान काय दोन ॥५॥
देव आणि संत संत आणि देव ।
म्हणे जनी भाव एक ऐसा ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आम्ही आणि संतसंत – संत जनाबाई अभंग – १६८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *