बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

गीतेवरी आन टीका – संत जनाबाई अभंग – १९१

गीतेवरी आन टीका – संत जनाबाई अभंग – १९१


गीतेवरी आन टीका ।
त्यांनीं वाढियेली लोकां ॥१॥
रानताटामाजीं ।
त्यानें वोगरिलें कांजी ॥२॥
या ज्ञानेशा वांचोनी ।
म्हणे नामयाची जनी ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गीतेवरी आन टीका – संत जनाबाई अभंग – १९१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *