बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

मायेहूनि माय मानी – संत जनाबाई अभंग – १९३

मायेहूनि माय मानी – संत जनाबाई अभंग – १९३


मायेहूनि माय मानी ।
करी जिवाची ओंवाळणी ॥१॥
परलोकींचें तारूं ।
म्हणे माझा ज्ञानेश्वरु ॥२॥
वित्त गोत चित्त पाहे ।
सत्य वंदी गुरुचे पाय ॥३॥
पतिव्रते जैसा पती ।
जनी म्हणे सांगों किती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मायेहूनि माय मानी – संत जनाबाई अभंग – १९३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *