बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

शालिवाहन शके अक्राशें – संत जनाबाई अभंग – २००

शालिवाहन शके अक्राशें – संत जनाबाई अभंग – २००


शालिवाहन शके अक्राशें नव्वद ।
निवृत्ति आनंद प्रगटले ॥१॥
त्र्याण्णवाच्या सालीं ज्ञानेश्वर प्रगटले ।
सोपान देखिले शाण्णवांत ॥२॥
नव्वाण्णवाच्या सालीं मुक्ताई देखिली ।
जनी म्हणे केली मात त्यांनीं ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

शालिवाहन शके अक्राशें – संत जनाबाई अभंग – २००

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *