बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

नामयाचा गुरु – संत जनाबाई अभंग – १९९

नामयाचा गुरु – संत जनाबाई अभंग – १९९


नामयाचा गुरु ।
तो हा सोपान सद्गरु ॥१॥
करविरीं करुनी वस्ती ।
ब्रम्हपुरीं तिशीं म्हणती ॥२॥
माझ्या जिवींच्या जीवना ।
ह्रुदयीं राहें तूं सोपाना ॥३॥
चित्त उद्धव ज्याची सत्ता ।
जनी म्हणे माझ्या ताता ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नामयाचा गुरु – संत जनाबाई अभंग – १९९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *