बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

सोपानाची ऐशी मूर्ति – संत जनाबाई अभंग – १९८

सोपानाची ऐशी मूर्ति – संत जनाबाई अभंग – १९८


सोपानाची ऐशी मूर्ति ।
विश्वकर्ता ब्रम्ह म्हणती ॥१॥
ऐसें बोले पुराणांत ।
सृष्‍टिकर्ता जो भगवंत ॥२॥
जनी म्हणे हा सोपान ।
ब्रम्हा अवतरला पूर्ण ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सोपानाची ऐशी मूर्ति – संत जनाबाई अभंग – १९८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *