बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

सदाशिवाचा अवतार – संत जनाबाई अभंग – १९६

सदाशिवाचा अवतार – संत जनाबाई अभंग – १९६


सदाशिवाचा अवतार ।
स्वामी निवृत्ति दातार ॥१॥
महा विष्णूचा अवतार ।
सखा माझा ज्ञानेश्वर ॥२॥
ब्रम्हा सोपान तो झाला ।
भक्तां आनंद वर्तला ॥३॥
आदि शक्ति मुक्ताबाई ।
दासी जनी लागे पायीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सदाशिवाचा अवतार – संत जनाबाई अभंग – १९६

1 thought on “सदाशिवाचा अवतार – संत जनाबाई अभंग – १९६”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *