बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

पूर आला पंढरीसी – संत जनाबाई अभंग – २०७

पूर आला पंढरीसी – संत जनाबाई अभंग – २०७


पूर आला पंढरीसी ।
पाणी लागे पायरीसी ॥१॥
संतजन हो मिळाले ।
उठुनी नाम्याजवळी गेले ॥२॥
नामा सांगे विठोबासी ।
उतार द्यावा भिवरेसी ॥३॥
दीनवत्सल महाराज ।
जनी म्हणे केलें काज ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पूर आला पंढरीसी – संत जनाबाई अभंग – २०७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *