बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

सण दिवाळीचा आला – संत जनाबाई अभंग – २०८

सण दिवाळीचा आला – संत जनाबाई अभंग – २०८


सण दिवाळीचा आला ।
नामा राउळासी गेला ॥१॥
हातीं धरुनी देवासी ।
चला आमुच्या घरासी ॥२॥
देव तेथुनी चालिले ।
नामयाच्या घरा आले ॥३॥
गोणाईनें उटणें केलें ।
दामाशेटीनें स्नान केलें ॥४॥
पदर काढिला माथ्याचा ।
बाळ पुशिला नंदाचा ॥५॥
हातीं घेउनी आरती ।
चक्रपाणी ओंवाळती ॥६॥
जेऊनियां तृप्त झाले ।
दासी जनीनें विडे दिले ॥७॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सण दिवाळीचा आला – संत जनाबाई अभंग – २०८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *