बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

नमुनी ब्राम्हण – संत जनाबाई अभंग – २१५

नमुनी ब्राम्हण – संत जनाबाई अभंग – २१५


नमुनी ब्राम्हण ।
म्हणे मज द्यावें अन्न ॥१॥
नामा म्हणे एकादशी ।
इच्छित द्यावें फराळासी ॥२॥
अन्नावांचोनी आतां ।
मज नकोरे सर्वथा ॥३॥
हातापायांची बेगडी ।
विप्रें घातली मुरकुंडी ॥४॥
जीव सोडी चक्रपाणी ।
म्हणे नामयाची जनी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नमुनी ब्राम्हण – संत जनाबाई अभंग – २१५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *