sant sahitya whats app

जनसमुदाय मिळाला – संत जनाबाई अभंग – २१६

जनसमुदाय मिळाला – संत जनाबाई अभंग – २१६


जनसमुदाय मिळाला ।
धिःकारिती नामयाला ॥१॥
विप्र बोलावुनी वेगें ।
प्रेत नेलें चंद्रभागे ॥२॥
मोठें रचुनी सरण ।
मध्यें निजविला ब्राम्हण ॥३॥
शय्यागमनीं पहूडला ।
म्हणे अग्नि द्या आम्हाला ॥४॥
अग्नि दिला जयाप्रती ।
देव विमानीं पाहती ॥५॥
विस्मित झाला चक्रपाणी ।
प्रगट होय म्हणे जनी ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जनसमुदाय मिळाला – संत जनाबाई अभंग – २१६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *