बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

अग्नी लागतां अंगासी – संत जनाबाई अभंग – २१७

अग्नी लागतां अंगासी – संत जनाबाई अभंग – २१७


अग्नी लागतां अंगासी ।
घाबरला ह्रुषिकेशी ॥१॥
निजरुपें प्रगटला ।
चरणीं मस्तक ठेविला ॥२॥
सोनसळा वैजयंती ।
कोटि सूर्य ते लोपती ॥३॥
नामा म्हणे विठोबाला ।
भला अंतरे पाहिला ॥४॥
हातीं धरुनी नामयासी ।
पाठ थापटी ह्रुषिकेशी ॥५॥
गेला राउळीं चक्रपाणी ।
भावें वंदी दासी जनी ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अग्नी लागतां अंगासी – संत जनाबाई अभंग – २१७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *