बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

अपूर्व कोणे एके काळीं – संत जनाबाई अभंग – २१९

अपूर्व कोणे एके काळीं – संत जनाबाई अभंग – २१९


अपूर्व कोणे एके काळीं ।
देव सभेच्या मंडळी ॥१॥
करी त्रैलोक्य भ्रमणा ।
करीं वाहे ब्रम्हवीणा ॥२॥
देती सर्वही सन्मान ।
सिद्ध साधू योगी जन ॥३॥
सांगे अपूर्व काहाणी ।
म्हणे नामयाची जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अपूर्व कोणे एके काळीं – संत जनाबाई अभंग – २१९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *