बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

इंद्रसभे झाला वाद – संत जनाबाई अभंग – २२१

इंद्रसभे झाला वाद – संत जनाबाई अभंग – २२१


इंद्रसभे झाला वाद ।
करुं रायासी सावध ॥१॥
येरीकडे ब्रम्हऋषी ।
कृपें वोळला शिष्यासी ॥२॥
नवी व्याली जैसी गाय ।
पक्षी अंडजीं झेपाय ॥३॥
बाप माझा तैशापरी ।
होय शिष्याचा साहाकारी ॥४॥
येऊनियां मागेल तूतें ।
छळ करील गाधिसुत ॥५॥
बापा सावध अंतरीं ।
सत्त्व ढाळील नानापरी ॥६॥
धरी श्वापदांच्या झुंडी ।
तुझ्या देशांत भवंडी ॥७॥
मानी शब्दाला आमुच्या ।
वना न जावें ऋषींच्या ॥८॥
ऐसें बोलोनी रायासी ।
गेला वसिष्‍ठ तपासी ॥९॥
तुझ्या सत्त्वालागीं हानी ।
करुं इच्छी म्हणे जनी ॥१०॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

इंद्रसभे झाला वाद – संत जनाबाई अभंग – २२१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *