बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

बाळे भोळे ठकविशी – संत जनाबाई अभंग – २३

बाळे भोळे ठकविशी – संत जनाबाई अभंग – २३


बाळे भोळे ठकविशी ।
तें तंव न चले आह्मांपाशीं ॥१॥
गर्व धरिसी नामाचा ।
सोहं सोहं गर्जे वाचा ॥२॥
आशा तृष्‍णा तुह्मांपाशीं ।
नाहीं ह्मणे जनी दासी ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बाळे भोळे ठकविशी – संत जनाबाई अभंग – २३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *