बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

करचरण प्रक्षाळुनीं – संत जनाबाई अभंग – २४४

करचरण प्रक्षाळुनीं – संत जनाबाई अभंग – २४४


करचरण प्रक्षाळुनीं ।
उभी ठेली वृंदावनीं ॥१॥
जोडोनियां करकमळ ।
म्हणे धांवरे गोपाळ ॥२॥
कृष्णा पाहतोसी काय ।
सत्वहानि होत आहे ॥३॥
ऋषि स्नानासी कोपिष्‍ट ।
गेले सांगोनियां स्पष्‍ट ॥४॥
दिवसा कर्माचा उगाणा ।
सर्व सारोनियां जाणा ॥५॥
आतां येतों शीघ्र गती ।
अन्नें वाढा पात्रावरुतीं ॥६॥
अन्न न देखतां डोळां ।
भस्म करीन सकळां ॥७॥
गेला घालोनि संकटीं ।
लाज राखें जगजेठी ॥८॥
कोणी नाहीरे निर्वाणीं ।
म्हणे नामयाची जनी ॥९॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

करचरण प्रक्षाळुनीं – संत जनाबाई अभंग – २४४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *