बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

म्हणे पाचारा भूदेवा – संत जनाबाई अभंग – २५२

म्हणे पाचारा भूदेवा – संत जनाबाई अभंग – २५२


म्हणे पाचारा भूदेवा ।
धर्म म्हणे जावें भीमा ॥१॥
गंगातिरासी येऊन ।
नमियेल ऋषिजन ॥२॥
त्वरा करा ऋषिजन ।
पात्रीं विस्तारलें अन्न ॥३॥
म्हणती बापा ऐसें नव्हे ।
पोट आहे किंवा काय ॥४॥
आतां स्वस्थ प्रसादें ।
तृप्त झालीं ऋषिवृंदें ॥५॥
कैंचा नष्‍ट दुर्योधन ।
आम्हां धाडिलें दुर्जनें ॥६॥
कष्‍टी करितां अंबऋषी ।
चक्र लागलें पाठीसी ॥७॥
तेचि गोष्‍टी झाली आतां ।
शीघ्र पळावें तत्त्वता ॥८॥
माझा आशिर्वाद धर्मा ।
नित्य कल्याणची तुम्हां ॥९॥
ऋषि निघाले तेथुनी ।
म्हणे नामयाची जनी ॥१०॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

म्हणे पाचारा भूदेवा – संत जनाबाई अभंग – २५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *