बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

ऐसा योग घडे ज्यातें – संत जनाबाई अभंग – २५३

ऐसा योग घडे ज्यातें – संत जनाबाई अभंग – २५३


ऐसा योग घडे ज्यातें ।
धन्य माता आणि तात ॥१॥
अखंड वासना ।
ब्रम्हार्पण देवार्चना ॥२॥
ब्रम्हभावें हो देवा ।
ऐसा पूजी जो भूदेवा ॥३॥
नम्रता चरणीं ।
म्हणे जनी सरली मनीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ऐसा योग घडे ज्यातें – संत जनाबाई अभंग – २५३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *