बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

जाय बरोबरी नामया – संत जनाबाई अभंग – २५५

जाय बरोबरी नामया – संत जनाबाई अभंग – २५५


जाय बरोबरी नामया तूं जाय ।
न चले उपाय कांहीं येथें ॥१॥
करुं काय मज पडिलें सांकडें ।
उल्लंघेना भीड मज याची ॥२॥
नामा म्हणे ऐका स्वामी नारायणा ।
एक विज्ञापना परिसावी ॥३॥
कटावरी कर नाहीं ज्या देवाचे ।
न घे मी तयाचें दरुशन ॥४॥
मारितांचि हाक यावें त्वां झडकरी ।
बरें म्हणे हरि नामयासी ॥५॥
निवृत्ति ज्ञानेश्वर सोपान चांगया ।
जनी म्हणे तया सांगतसे ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जाय बरोबरी नामया – संत जनाबाई अभंग – २५५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *