बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

तुम्ही सकळिक संत – संत जनाबाई अभंग – २५६

तुम्ही सकळिक संत – संत जनाबाई अभंग – २५६


तुम्ही सकळिक संत आहांत सज्ञान ।
हें माझें अज्ञान फार आहे ॥१॥
याजबरोबर चालावी हो वाट ।
मोडतील कांटे सांभाळावे ॥२॥
हळूहळू जावें करुं नका घाई ।
चालायाची नाहीं संवय त्यासी ॥३॥
लागतांचि भूक न धरी हा निर्धार ।
घ्यावा समाचार क्षणक्षणा ॥४॥
जनी म्हणे ऐसें बोलिला घननीळ ।
नेत्रींहुनी जळ वाहतसे ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्ही सकळिक संत – संत जनाबाई अभंग – २५६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *