बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

ऐसा हा देवानें थोर – संत जनाबाई अभंग – २६४

ऐसा हा देवानें थोर – संत जनाबाई अभंग – २६४


ऐसा हा देवानें थोर पवाडा केला ।
पूर्व अवतारीं झाला हयग्रीव ॥१॥
मग अंबऋषिसाठीं पडियेला संकटीं ।
मच्छ झाला पोटीं समुद्राच्या ॥२॥
होउनी कच्छप पर्वत धरिला ।
वराहें मारिला दैत्य भार ॥३॥
तयाचा सहोदर मृत्यु नाहीं ऐसा वर ।
तेव्हां नारसिंह झाला अवतार ॥४॥
अर्धनारी नटेश्वर दुसरा तो वामन ।
भार्गव तो निधान दाशरथी ॥५॥
होऊनियां कृष्‍ण कंस वधियेला ।
आतां बुद्ध झाला सखा माझा ॥६॥
लीला अवतारीं हरि करी खेळ नाना ।
म्हणे जनी जाणा तैं मी होत्यें ॥७॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ऐसा हा देवानें थोर – संत जनाबाई अभंग – २६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *