बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

अहो मांडियला खेळ – संत जनाबाई अभंग – २६८

अहो मांडियला खेळ – संत जनाबाई अभंग – २६८


अहो मांडियला खेळ ।
बुद्धि रंग बुद्धिबळ ॥१॥
कैंचा शह आला ।
प्याद्याखालीं फरजी मेला ॥२॥
शहबाजु झाली ।
जनी म्हणे मात केली ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो मांडियला खेळ – संत जनाबाई अभंग – २६८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *