बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

मारुनियां त्या रावणा – संत जनाबाई अभंग – २८२

मारुनियां त्या रावणा – संत जनाबाई अभंग – २८२


मारुनियां त्या रावणा ।
राज्य दिधलें बिभिषणा ॥१॥
सोडवुनी सीता सती ।
राम अयोध्येस येती ॥२॥
ख्याति केली रामायणीं ।
ह्मणे नामयाची जनी ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मारुनियां त्या रावणा – संत जनाबाई अभंग – २८२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *