बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

नाम विठोबाचें थोर – संत जनाबाई अभंग – २८१

नाम विठोबाचें थोर – संत जनाबाई अभंग – २८१


नाम विठोबाचें थोर ।
तरला कोळी आणि कुंभार ॥१॥
ऐसी नामाची आवडी ।
तुटे संसाराची बेडी ॥२॥
नाम गाय वेळोवेळां ।
दासी जनीसी नित्य चाळा ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाम विठोबाचें थोर – संत जनाबाई अभंग – २८१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *