बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

माझा शिणभाग गेला – संत जनाबाई अभंग – २८०

माझा शिणभाग गेला – संत जनाबाई अभंग – २८०


माझा शिणभाग गेला ।
तुज पाहतां विठ्‌ठला ॥१॥
पाप ताप जाती ।
तुझें नाम ज्याचे चित्तीं ॥२॥
अखंडित नामस्मरण ।
बाधूं न शके तया विघ्‍न ॥३॥
जनी ह्मणे हरिहर ।
भजतां वैकुंठीं त्या घर ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माझा शिणभाग गेला – संत जनाबाई अभंग – २८०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *