बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

आळवितां धांव घाली – संत जनाबाई अभंग – २९७

आळवितां धांव घाली – संत जनाबाई अभंग – २९७


आळवितां धांव घाली ।
ऐसी प्रेमाची भुकेली ॥१॥
ते हे यशोदेच्या बाळा ।
बरवी पाहातसें डोळां ॥२॥
विटेवरी उभा नीट ।
केली पुंडलिकें धीट ॥३॥
स्वानंदाचें लेणें ल्याली ।
पाहून दासी जनी धाली ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आळवितां धांव घाली – संत जनाबाई अभंग – २९७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *