बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

अहो यशोदेचा हरी – संत जनाबाई अभंग – २९९

अहो यशोदेचा हरी – संत जनाबाई अभंग – २९९


अहो यशोदेचा हरी ।
गोपिकांसी कृपा करी ॥१॥
वेणु वाजवितो हरी ।
सर्व देवांचा साह्यकारी ॥२॥
धांवे धांवे गाई पाठीं ।
जनी ह्मणे जगजेठा ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो यशोदेचा हरी – संत जनाबाई अभंग – २९९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *