बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

विठो माझा लेंकुरवाळा – संत जनाबाई अभंग – ३००

विठो माझा लेंकुरवाळा – संत जनाबाई अभंग – ३००


विठो माझा लेंकुरवाळा ।
संगें लेंकुरांचा मेळा ॥१॥
निवृत्ती हा खांद्यावरी ।
सोपानाचा हात धरी ॥२॥
पुढें चाले ज्ञानेश्वर ।
मागें मुक्ताई सुंदर ॥३॥
गोरा कुंभार मांडिवरी ।
चोखा जीवा बरोबरी ॥४॥
बंका कडियेवरी ।
नामा करांगुळी धरी ॥५॥
जनी म्हणे गोपाळा ।
करी भक्तांचा सोहळा ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठो माझा लेंकुरवाळा – संत जनाबाई अभंग – ३००

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *