बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

आतां वाट पाहूं – संत जनाबाई अभंग – ३४५

आतां वाट पाहूं – संत जनाबाई अभंग – ३४५


आतां वाट पाहूं किती ।
देवा रुक्माईच्या पती ॥१॥
येंई येंई पांडुरंगे ।
भेटी देंई मजसंगें ॥२॥
मी बा बुडतें बहु जळीं ।
सांग बरवी ब्रीदावळी ॥३॥
राग न धरावा मनीं ।
ह्मणे नामयाची जनी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतां वाट पाहूं – संत जनाबाई अभंग – ३४५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *