बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

विठोबारायाच्या अगा लेकवळा – संत जनाबाई अभंग – ३४६

विठोबारायाच्या अगा लेकवळा – संत जनाबाई अभंग – ३४६


विठोबारायाच्या अगा लेकवळा ।
जाउनी कळवळा सांगा माझा ॥१॥
विठोबारायाच्या अगा मुख्य प्राणा ।
भेटवीं निधाना आपुलिया ॥२॥
अगे क्षेत्र माये सखे पंढरिये ।
मोकलीते पाय जीव जातो ॥३॥
विश्वाचिये माते सुखाचे अमृत ।
सखा पंढरिनाथ विनवी तरी ॥४॥
तूं मायबहिणी देवाचे रुक्मिणी ।
धरोनियां जनी घालीं पायीं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठोबारायाच्या अगा लेकवळा – संत जनाबाई अभंग – ३४६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *