बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

खांदीऋषि तो चालिला – संत जनाबाई अभंग – ३५

खांदीऋषि तो चालिला – संत जनाबाई अभंग – ३५


खांदीऋषि तो चालिला ।
बळीनें द्वारपाळ केला ॥१॥
ऐसा भक्ता आधिन होसी ।
त्याच्या वचनें वर्तसी ॥२॥
कष्‍टी होतां अंबऋषी ।
त्याचे गर्भवास सोसी ॥३॥
सर्व दुःखासी साहिलें ।
जनी म्हणे दळण केलें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

खांदीऋषि तो चालिला – संत जनाबाई अभंग – ३५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *