बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

चिंतनीं चित्ताला – संत जनाबाई अभंग – ३५०

चिंतनीं चित्ताला – संत जनाबाई अभंग – ३५०


चिंतनीं चित्ताला ।
लावी मनाच्या मनाला ॥१॥
उन्मनीच्या मुखा आंत ।
पांडुरंग भेटी देत ॥२॥
कवटाळुनी भेटी पोटीं ।
जनी ह्मणे सांगूं गोष्‍टी ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चिंतनीं चित्ताला – संत जनाबाई अभंग – ३५०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *