बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

धन्य ते पंढरी धन्य – संत जनाबाई अभंग – ३४९

धन्य ते पंढरी धन्य – संत जनाबाई अभंग – ३४९


धन्य ते पंढरी धन्य पंढरिनाथ ।
तेणें हो पतीत उद्धरिले ॥१॥
धन्य नामदेव धन्य पंढरिनाथ ।
तयानें अनाथ उद्धरिले ॥२॥
धन्य ज्ञानेश्वर धन्य त्याचा भाव ।
त्याचे पाय देव आह्यां भेटी ॥३॥
नामयाची जनी पालट पैं झाला ।
भेटावया आला पांडुरंग ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धन्य ते पंढरी धन्य – संत जनाबाई अभंग – ३४९

1 thought on “धन्य ते पंढरी धन्य – संत जनाबाई अभंग – ३४९”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *