बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

जनी डोईनें गांजली – संत जनाबाई अभंग – ४

जनी डोईनें गांजली – संत जनाबाई अभंग – ४


जनी डोईनें गांजली ।
विठाबाई धाविन्न्ली ॥१॥
देव हातें बुचडा सोडी ।
उवा मारीतसे तांतडी ॥२॥
केश विंचरुनी मोकळे केले ।
जनी ह्मणे निर्मळ झालें ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जनी डोईनें गांजली – संत जनाबाई अभंग – ४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *