बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

जनी बैसली न्हायाला – संत जनाबाई अभंग – ५

जनी बैसली न्हायाला – संत जनाबाई अभंग – ५


जनी बैसली न्हायाला ।
पाणी नाहीं विसणाला ॥१॥
घागर घेउनी पाण्या गेली ।
मागें मागें धांव घाली ॥२॥
घागर घेऊनियां हातीं ।
पाणी रांजणांत ओती ॥३॥
ऐशा येरझारा केल्या ।
रांजण घागरी भरिल्या ॥४॥
पाणी पुरे पांडुरंगा ।
दासी जनीच्या अंतरंगा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जनी बैसली न्हायाला – संत जनाबाई अभंग – ५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *