बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

एके दिवशीं वाडियांत – संत जनाबाई अभंग – ४०

एके दिवशीं वाडियांत – संत जनाबाई अभंग – ४०


एके दिवशीं वाडियांत ।
देव आले अवचित ॥१॥
अवघीं पायांस लागली ।
देवें त्यांवरी कृपा केली ॥२॥
बाहेर कामासी गुंतल्यें ।
देवें मजला विचारिलें ॥३॥
बाहेर आहेस वो बोलती ।
देव मजला हाटकिती ॥४॥
हात धुऊनि जवळ गेल्यें ।
कोण गे जनी हांसून बोले ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

एके दिवशीं वाडियांत – संत जनाबाई अभंग – ४०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *