बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

कोणे एके दिवशीं – संत जनाबाई अभंग – ३९

कोणे एके दिवशीं – संत जनाबाई अभंग – ३९

कोणे एके दिवशीं ।
विठो गेला जनीपाशीं ॥१॥
हळूच मागतो खायासी ।
काय देऊं बा मी तुसी ॥२॥
हातीं धरुन नेला आंत ।
वाढी पंचामृत भात ॥३॥
प्रेमसुखाचा ढेंकर दिला ।
जनी म्हणे विठो धाला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कोणे एके दिवशीं – संत जनाबाई अभंग – ३९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *