बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

विठोबा चला मंदिरांत – संत जनाबाई अभंग – ६०

विठोबा चला मंदिरांत – संत जनाबाई अभंग – ६०


विठोबा चला मंदिरांत ।
गस्त हिंडती बाजारांत ॥१॥
रांगोळी घातली गुलालाची ।
शेज म्यां केली पुष्पांची ॥२॥
समुया जळती अर्ध रात्रीं ।
गळ्यांमध्यें माळ मोत्यांची ॥३॥
नामदेवाला सांपडलें माणिक ।
घेतलें जनीनें हातांत ॥४॥
घेउनी गेली राउळांत ।
गस्त हिंडती हकिमाची बाजारांत ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठोबा चला मंदिरांत – संत जनाबाई अभंग – ६०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *